Duszpasterstwo Młodzieży

Project

Konferencja Momentum

Konferencja Momentum to ogólnopolska konferencja młodzieżowa, która zapala, inspiruje, wyposaża i kształtuje. Podczas tego wydarzenia mają miejsce nie tylko prezentujące wysoki poziom sesje i wykłady, panele dyskusyjne czy zajęcia tematyczne, ale również działania ewangelizacyjne na ulicach miasta, w którym w danym roku Konferencja Momentum się odbywa. Chcemy, aby młode pokolenie wykorzystywało każdą okazję do tego, aby mówić innych, kim jest Jezus Chrystus oraz demonstrowało, czym jest wiara w moc Ewangelii.Momentum to miejsce wielu wartości, ale jednej kultury, kultury oddania i służenia.

Tags

  • Młodzież licealna
  • Studenci